Change support

Visual management implementeren door Simelius Business Improvement, Change, Lean, Agile, Design Thinking

Van inzicht naar efficiency

Als je niet weet waar je staat, kun je ook niet verbeteren.

Daarom is de eerste stap samen inzicht krijgen in de huidige manier van werken en hoe deze bestaande werkwijze aansluit op de wensen van de klant. Dit is een belangrijk startpunt om de processen en resultaten te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld met nieuw inzicht procesverspilling herkend door jouw eigen mensen en kunnen we deze samen wegnemen.

In de praktijk levert dit meestal tientallen procenten aan efficiency op. Tijd die weer besteed kan worden aan het verhogen van de klanttevredenheid en het verlagen van de kosten.

Voorbeelden

Visual management is een krachtig middel dat voor transparantie en versnelling kan zorgen binnen jouw organisatie.
Wij kunnen diverse visuele hulpmiddelen ontwerpen en implementeren om verbeterprojecten en processen op een effectieve manier te volgen.
Voorbeelden:
Dagstart borden | Kanban scrumborden | Portfoliowalls | Obeya Rooms | Visualisatie doelen en KPI’s | Infografics
Veranderen begint met inzicht. Inzicht van de huidige situatie en de huidige bedrijfsprocessen.
Via verschillende type workshops kunnen we samen met jouw medewerkers de (operationele) processen inzichtelijk maken.
Hiervoor wordt de internationale notatievorm Business Proces Model and Notation (BPMN) gehanteerd.
Het opleiden van medewerkers voor deze manier van vastlegging en het opzetten van een procesbeheerorganisatie is ook onderdeel van het dienstenpallet.

Kijken naar je dienstverlening vanuit de ogen van de klant. Door klantfeedback gedetailleerd te koppelen aan de interne processen kunnen grote verbeteringen gerealiseerd worden.
Simelius kan helpen om bestaande feedback (zoals NPS, CES, klachtenrapportages) of nieuwe feedback (via klantpanels of enquêtes) te koppelen aan de primaire processen.
Op deze wijze koppel je de voice of the customer direct aan jouw processen en verkrijg je inzicht in waar de belangrijkste pijnpunten zitten binnen de dienstverlening.
Door de grootste dissatisfiers aan te pakken, kan jouw organisatie op efficiënte wijze de processen optimaliseren en zal de klanttevredenheid toenemen.
Op zoek naar verspilling.
Samen met jouw medewerkers, de specialisten en/of het management, kan Simelius op zoek gaan naar de acht vormen van verspilling binnen de organisatie.
Deze dienst start met een toelichting op de verschillende vormen van verspilling. Dit zorgt ervoor dat iedereen met een frisse blik naar de eigen processen gaat kijken en direct op zoek kan naar verbetermogelijkheden. Deze worden zeker gevonden.
Technieken als Gemba Walks, Muda-safari’s en Verspillingborden kunnen hierbij ingezet worden.
De visie en strategie zijn helder geformuleerd, maar hoe breng je deze over naar jouw interne organisatie?  Hoe zorg je voor een juiste doorvertaling naar concrete doelen en de juiste projecten? En hoe hou je daarna focus op deze specifieke verbeteringen?
Simelius kan dit via verschillende hulpmiddelen en workshops realiseren.
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van business visuals, X-matrix, Obeya rooms en dag-, week- en maandstarts.
Deze werkwijze is een aanpak die Lean en Agile werken combineert en in de praktijk zeer effectief is.

Simelius Business Improvement helpt bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen.

Digitalisering proces

Heeft jouw organisatie ambities om te digitaliseren? Of wil je stappen zetten met robotisering. Simelius kan je hierbij de juiste aanpak en oplossingen bieden. Zowel voor de voorbereidingen als voor de realisatie hiervan.

Simelius helpt bij digitalisering en robotisering van processen

Een goede voorbereiding is een belangrijke factor voor succes. Het één op één digitaliseren van de bestaande processen is niet altijd effectief.

Daarom is het zinvol om eerst het proces door te lichten zodat we onnodige processtappen eerst elimineren voordat we gaan digitaliseren. Dit levert vaak al een eerste procesversnelling op.

Daarna kan via Robot Process Automation (RPA) of Business Process Management Systems (BPMS) een nog grotere efficiency bereikt worden.

Klantwens als uitgangspunt

Simelius heeft de overtuiging dat het centraal stellen van de klant niet alleen iets is voor de afdeling klantenservice. Het moet in de genen van de hele organisatie zitten.

Bij het inrichten van de bedrijfsprocessen is de klantwens dan ook altijd het uitgangspunt.

Bij het ontwerpen en optimaliseren van processen starten we met vragen als: ‘Wat is waardevol in de ogen van onze klant?’, ‘Welke handelingen voegen waarde toe?’ en ‘Waarvoor is de klant bereid te betalen?’

Simelius Business Improvement kan organisatie helpen om de wens van de klant het uitgangspunt te laten zijn voor het inrichten van de bedrijfsprocessen. Hierdoor stijgt de NPS en CES aanzienlijk.
Meer informatie

Benieuwd hoe we jou kunnen ondersteunen? Neem dan contact op. We helpen je graag verder.

Meer informatie