Drijfveren analyse

Verbeteren van de samenwerking
Waarom voelt de één weerstand bij een verandering en waarom wordt de ander juist enthousiast? Waarom verloopt de samenwerking met die ene collega zo plezierig en met de ander juist zo stroef?
Het antwoord op deze vragen vinden we in de onderliggende drijfveren van mensen.
Simelius kan een scherp inzicht geven in de drijfveren of motivaties van individuen. Met dit inzicht ontstaat begrip voor elkaar en kan de samenwerking sterk verbeteren.

Inzicht in motivatie

Het veranderen van een organisatie vraagt niet alleen om de juiste verandertechnieken. Een succesvolle en duurzame verandering wordt in sterke mate bepaald door de mensen in de organisatie. In hoeverre zijn zij gemotiveerd en ondersteunen ze de verandering? Een verandering kan door de ene medewerker worden gezien als een leuke uitdaging, bij de ander zorgt het voor stress en weerstand.

Het is dus van belang om te weten wat er bij jouw medewerkers ‘onder de ijsberg’ speelt. Simelius kan hiervoor de drijfveren analyse van Profile Dynamics inzetten.

Profile Dynamics

Profile Dynamics is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die een scherp beeld geeft van de persoonlijke drijfveren en de onderliggende motivatie van mensen. Het uitgebreide rapport beschrijft en visualiseert waar iemands kracht ligt, welke rollen tijdens een verandering het beste passen en waar energie wordt gewonnen of weerstand te verwachten is.

Deze ‘persoonlijke handleiding’ is een krachtige tool om de samenstelling van een (verbeter)team te optimaliseren en de samenwerking te bevorderen.

Drijfveren

De methode kent zeven verschillende drijfveren die elk worden weergegeven met een kleur.

Ieder mens is een mix van alle ‘kleuren’. De meeste mensen hebben echter een voorkeur voor twee of drie drijfveren. Deze drijfveren bepalen voor een groot deel de opvattingen, normen en waarden van een persoon en deze verklaren op hun beurt weer het gedrag dat iemand laat zien.

Het drijfveren profiel kent geen ‘goed’ of ‘fout’. Wel geeft het je handvatten om te zien wat mensen inspireert, wat moeite kost, welke werksituaties en rollen bij ze passen en met wie ze waarschijnlijk makkelijk of minder makkelijk kunnen samenwerken.

Analyses

Simelius kan individuele analyses verzorgen maar levert ook team analyses. Deze team analyses geven meer begrip en inzicht in de groepsdynamiek van bijvoorbeeld een Lean-, Agile- of operationeel team.

Individuele analyse

  • Online vragenlijst
  • Analyserapport van de persoonlijke drijfveren
  • 1 uur toelichting / consult

Indien gewenst kan, in de vorm van persoonlijke coaching, verdieping en vervolg gegeven worden aan de verkregen inzichten.

Team analyse

  • Online vragenlijst
  • Analyserapport van de persoonlijke drijfveren
  • 1 dag toelichting op de theorie, persoonlijke profiel en het teamprofiel

De analyses worden altijd gegeven door een gecertificeerde Profile Dynamics consultant.

Samenwerken
Meer informatie

Wil je meer informatie over Profile Dynamics? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Meer informatie